Indigové děti – Jak je poznat?

Indigové děti patří k nejnadanějším a intuitivním dětem generace Y, narozeným po roce 1974 do 2004, kterým se říká mileniálové. Často jsou ale zcela nepochopené.

Výraz indigové děti vznikl v 70. letech minulého století. Parapsycholožka a médium Nancy Ann Tappeová v roce 1982 vydala knihu Understanding Your Life Through Colour. Vysvětluje, že si v polovině 60. let začala všímat dětí s indigovou aurou. Odborníci tvrdí, že teorie o indigových dětech nestojí na vědeckých základech.

Vlastnosti indigových dětí

Indigové děti jsou na rozdíl od vrstevníků velmi moudré a překračují normální lidské schopnosti. Jasnovidnost, předvídání budoucnosti, mimosmyslové vnímání, přecitlivělost vůči myšlenkám a pocitům ostatních či nepřirozeně silná intuice.

Indigové děti v kolektivu

Díky těmto schopnostem čelí tyto děti v dětství a dospívání větším překážkám, protože se nemohou přizpůsobit struktuře světa a podřídit bezúčelné existenci poháněné strachem z nedostatku a neustálou touhou po vnějším pokroku.

Pochybují o své inteligenci

Zpochybňují svou inteligenci a logické myšlení, protože mají ve škole potíže s učivem hlavně u předmětů, které je nebaví. Jejich mentální schopnosti nejsou založeny na zapamatování si a dovednostech. Jsou to vášniví umělci a vizionáři, ale neprosperují na místech, kde musí být chladní a vypočítaví.

Mají trauma z dospívání

Dospívání je traumatizuje a myslí si, že svět od nich očekává mnoho. Jsou sklíčené, že musí obětovat duši za dočasné potěšení. Nechtějí plýtvat časem pro zisk podmíněné lásky, co není skutečná, ale bojí se z tohoto způsobu života vymanit.

Jsou to samotáři

Jsou zvyklé na samotu a užívají si ji. Jsou za to odsuzováni, což v nich vyvolává provinilost a pocit sobeckosti. Věnují se činnostem, které je baví. Mají problém odmítat sociální aktivity, ze kterých mají špatný pocit, protože chtějí jen potěšit jiné.

Snadno se rozruší

Jsou přecitlivělí a empatičtí vůči katastrofickým událostem ve zprávách a pohltí je smutek z neštěstí jiných lidí. Jsou emocionální a nesnesouutrpení ostatních. Chtějí, aby se svět změnil k lepšímu, ale od dětství cítí, že jsou bezvýznamní a neovlivní to.

Mají sklon k pocitům méněcennosti

Často čelí výsměchu, když řeknou něco, co je v rozporu s konvenčními normami. Cítí pocit méněcennosti, protože jejich názory jsou v rozporu se status quo.

Nezvládají extrémní tlak

Jejich přirozený způsob působnosti je zen. Na místech s nepřetržitou produktivitou a měřitelným výkonem čelí pocitu vyhoření, chronickému stresu a pokraji výbuchu. Práci musí vykonávat v souladu se svým vnitřním já a duší k celostnímu růstu ostatních. Většina škol a pracovišť to neumožňuje, proto mají pocit, že jsou konfliktní, pod extrémním tlakem, který je v rozporu s jejich přirozenou osobností.

Mají širší úhel pohledu na skutečnosti

Lidé jim nevěří, že vidí do budoucnosti ze silné intuice a velké perspektivy. Uvědomují si širokou škálu problémů. Když okolí varují, čelí odporu a posměchu. Lidé je neberou vážně, protože jsou odlišné, rezervované a sociálně neúspěšné.

Nerozumí si s ostatními

Indigové děti mají pocit, že je pro odlišnost nikdo nechápe. Jejich ideální způsob života je opakem života většiny. Potřebují smysl života, hodně relaxovat, zpomalit, užívat si nejmenší a nejkrásnější okamžiky místo stresu. Dávají přednost duši před egem, moudrosti před vykrystalizovanou inteligencí a zenu před osobním ziskem.

Rate this post

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.