Psychoterapie_lecba_mluvenim_problemy

Víte, co v psychoterapii pomáhá?

O psychoterapii jste jistě už slyšeli. V dnešní době je poměrně běžnou součástí našich životů. Napadlo vás však někdy, co vlastně stojí za úspěchem psychoterapie? Co způsobuje změnu v prožívání, jednání či chování? Odborná veřejnost se shoduje na tom, že to nelze s jistotou určit, ale její přínos považuje za neoddiskutovatelný. Pojďme se tedy podívat na to, co o ní vlastně víme.

Aby byla psychoterapie úspěšná, je potřeba, aby se sešlo hned několik faktorů na straně klienta i terapeuta, faktory související s psychoterapeutickou situací, vztahové, emoční, podpůrné, kognitivní a mnoho dalších.

Účinné faktory v psychoterapii

Existuje mnoho přístupů, které různou měrou kombinují jednotlivé účinné faktory. Všichni psychoterapeuti se snaží přijít na to, který přístup je pro jejich klienta ten pravý. Stejně postupuji při terapii i já. 

Pravdou totiž je, že i přes to, že je psychoterapie pro psychické zdraví blahodárná, ne každý přístup se hodí pro každého klienta. Dokonce není ani jisté, že přístup zvolený na začátku, bude klientovi vyhovovat po celou dobu terapie. Většinou je tomu tak, že jak klient v terapii postupuje dál a dál a proměňuje se jeho vnitřní svět, proměňují se i jeho potřeby a s tím se mění i terapeutický přístup.

Různé přístupy používají rozdílné účinné faktory a další zase společné. Specifické techniky, např. kognitivně-behaviorální postupy, jsou účinnější u úzkostných poruch, jako jsou třeba fobie. Uvedeme si malý příklad: klient trpící arachnofobií vypracovává domácí úkoly, logicky analyzuje svoje potíže a spouštěcí mechanismy, imaginuje podněty, podstoupí expozici. Nakonec je vyléčen, pavouci již nejsou nepřekonatelný problém. Jenomže za měsíc se vrátí s tím, že se začal bát hadů, brouků nebo hlodavců. Obsah se změní, forma zůstane stejná – úzkost se přesunula o kousek vedle. 

V takovém případě je potřeba se na problém podívat znovu a zvolit jiný psychoterapeutický přístup s jinými specifickými technikami, které mohou přispět k odhalení skutečné příčiny problému skryté hlouběji.

Jedním ze zásadních účinných faktorů, který je všem přístupům společný, je vztah, který si mezi sebou v průběhu terapie utváří terapeut a klient. Prostřednictvím tohoto vztahu se pak mohou odehrávat terapeuticky významné změny v klientově osobnosti i přístupu k problému. Velkou roli hrají očekávání, jak na straně terapeuta, tak na straně klienta. Je terapeut v souladu s přístupem, který v terapii používá? Věří mu? Pokud ano, zvyšuje to šanci na úspěšnou terapii. Jsou klientova očekávání od terapie negativní, nechce na sobě pracovat? Chodí na terapie, jen proto, že mu to někdo nařídil? Pokud ano, snižuje to šanci na úspěšnou terapii.

Jak_pomaha_psychoterapie

Pár faktů k zamyšlení

Zajímavé je, že rozdílné terapeutické přístupy mají rozdílnou úspěšnost v různých kulturách. Výzkumy v Číně odhalily, že vyšší úspěšnost terapie vykazovaly přístupy s tamními kořeny anebo humanistické přístupy. Příčinou je pravděpodobně větší filozofický soulad těchto přístupů s čínskou kulturou. Oproti tomu behavioristické, kognitivní či psychoedukativní přístupy tam dostaly tak trochu na frak. Je tedy patrné, že přístup k terapii musí být ušit na míru každému klientovi. Musí vzít v potaz jeho kulturní, sociální i ekonomické zázemí. Jinak se může terapie stát zcela neúspěšnou.

Když docházíte na psychoterapii, je potřeba se na ni občas podívat kriticky a se svým psychologem mluvit z hlediska svých potřeb. Dostáváte v terapii to, co potřebujete? Pomáhá vám to? V čem a jak? Potřebovali byste něčeho více? Něčeho méně? Čím je to, že to funguje, a čím, že to nefunguje? Nemusíte se ostýchat, psychoterapeut je tu od toho, aby vám pomohl, ne aby vás hodnotil. Když zjistíte, že vám něco nevyhovuje, nebojte se to říci a probrat s ním změnu.Dobrého psychoterapeuta můžeme připodobnit k šikovnému řemeslníkovi. Záleží na jeho odbornosti, umu a kreativitě, aby byl klientovi schopen náležitě pomoci. Stejně tak vám může doma v kuchyni stát jídelní stůl zbouchaný z palety a dřevotřísky od truhláře samouka anebo inspirativní kus s jasnými liniemi z masivu, u kterého se budete rádi každé ráno scházet se svými blízkými.

Rate this post

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.